Ένα αγόρι και ένα βουνό. Ένα σύγχρονο διήγημα | του Samuel Olaniyan | Ιαν, 2023

1
Ένα αγόρι και ένα βουνό.  Ένα σύγχρονο διήγημα |  του Samuel Olaniyan |  Ιαν, 2023

Ένα σύγχρονο διήγημα

Φωτογραφία από Τζόσουα Ερλ επί Ξεβιδώστε
παρόμοιες αναρτήσεις

Leave a Reply